Händelser vid Slussen – den gömda staden (2015) » 2. Från vänster fd stadsantikvarie Marianne Råberg, arkeologerna Michel Carlsson och John Hedlund, byggledare Fredrik Lövstrand, vännerna Matte och Pekka. Foto Johan Palmgren

2. Från vänster fd stadsantikvarie
Marianne Råberg, arkeologerna
Michel Carlsson och John Hedlund, byggledare Fredrik Lövstrand, vännerna Matte och Pekka. Foto Johan Palmgren


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.