Händelser vid Slussen – den gömda staden (2015) » 4. Arkeologerna Michel Carlsson och John Hedlund samt fd stadsantikvarie Marianne Råberg. Foto Johan Palmgren

4. Arkeologerna Michel Carlsson och John Hedlund samt fd stadsantikvarie Marianne Råberg. Foto Johan Palmgren

4. Arkeologerna Michel Carlsson och
John Hedlund samt fd stadsantikvarie Marianne Råberg. Foto Johan Palmgren


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.