Händelser vid Slussen – den gömda staden (2015) » 1. Från vänster vännerna Pekka och Matte, arkeolog Michel Carlsson, fd stadsantikvarie Marianne Råberg, arkeolog John Hedlund, byggbas Fredrik Lövstrand. Foto Johan Palmgren

1. Från vänster vännerna Pekka och Matte, arkeolog Michel Carlsson, fd stadsantikvarie Marianne Råberg, arkeolog John Hedlund, byggbas Fredrik Lövstrand.
Foto Johan Palmgren


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.