Händelser vid Slussen – den gömda staden (2015) » 10. Porträtt Johan Palmgren. Fotograf Lina Steén

10. Porträtt Johan Palmgren.
Foto Lina Steén


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.