Händelser vid Slussen – den gömda staden (2015) » 7. Nyfiken åskådare. Foto Johan Palmgren

7. Nyfiken åskådare.
Foto Johan Palmgren


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.